BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TẠI DR.SMILE

TT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  ĐƠN GIÁ TT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  ĐƠN GIÁ
1 Khám tư vấn Lần  Miễn phí 13 Veneer (Dán sứ) Răng  6 – 15,000,000
2 Khám kê đơn Lần               50,000 HT Smile/ Full Răng          10,000,000
3 Nhổ răng sữa (bôi tê) Răng  Miễn phí Lava Plus/Zico zolid full Răng          12,000,000
4 Cao răng + đánh bóng Lần  1- 200,000 Lava esthetic/full Răng  15-18,000,000
5 Hàn răng Răng  1- 500,000 Inlay sứ Răng           4,500,000
6 Cắt lợi trùm Lần             500,000 Inlay kim loại Răng           2,500,000
7 Vecni fluor Lần             500,000 Chốt sợi Chốt           1,000,000
8 ĐIỀU TRỊ TUỶ Gắn chụp bong/ Veneer Răng  2-  500,000
Điều trị tuỷ răng sữa Răng             500,000 14 IMPLANT
Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn công nghệ cao, chốt sợi Răng  2-2,200,000 Hàn Quốc Trụ          15,000,000
Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn công nghệ cao Răng  1- 1,200,000 Mỹ Trụ          22,500,000
9 ĐÁ TRANG SỨC Pháp Trụ          22,500,000
Đá trang sức Viên             500,000 Brazil Trụ          22,500,000
Công gắn đá Viên  2- 300,000 Thuỵ Sỹ Trụ          33,500,000
10 NHỔ RĂNG Nâng xoang Răng          10,000,000
Nhổ răng sữa gây tê Răng               50,000 Ghép xương, màng xương Răng  5- 10,000,000
Nhổ răng người lớn Răng  100- 800,000 15 HÀM THÁO LẮP
Nhổ răng 8 mọc lệch Răng  800- 3,500,000 Nền hàm nhựa cứng Hàm  1- 3,000,000
11 TÁI TẠO CƯỜI HỞ LỢI Răng  500- 1,000,000 Nền hàm nhựa dẻo Hàm  2- 3,500,000
12 RĂNG SỨ- KIM LOẠI Nền hàm khung Hàm  2,5- 3,500,000
Kim loại-sứ Ni-Cr Đức Răng           1,500,000 Chốt bi Chốt           3,000,000
Răng titan sứ Mỹ Răng           2,000,000 Chỉnh sửa hàm Hàm              500,000
Răng titan sứ Đức Răng           2,500,000 Răng nhựa VN Răng              200,000
Sứ Chrom- Cobalt Răng           4,500,000 Răng nhựa ngoại Răng              500,000
Răng sứ quý kim Răng  Theo giá thị trường Răng Composite Răng           1,000,000
13 RĂNG TOÀN SỨ 16 TẨY TRẮNG
Katana Răng           3,500,000 Tẩy trắng tại nhà Lần           1,500,000
Venus Răng           4,000,000 Tẩy trắng tại Dr. Smile Lần           2,500,000
Zirconia Răng           4,500,000 Combo tẩy trắng Lần           3,500,000
Cercon Răng           5,000,000 17 NẮN CHỈNH RĂNG
Cercon HT Răng           6,000,000 Hàm tiền chỉnh nha Hàm  1,5- 8,000,000
Emax/ Zico zolid Răng           5,000,000 Mắc cài kim loại Lần  20- 45,000,000
Emax Press Răng           6,000,000 Mắc cài sứ Lần  30- 55,000,000
Zirconia Full Răng           7,000,000 Mắc cài tự buộc Lần  30- 55,000,000
Ceramill/ Emax Zolid Răng           8,000,000 Chỉnh nha không mắc cài Lần  55- 110,000,000
*Với dịch vụ răng sứ, Nha Khoa Dr.Smile cam kết bảo hành trong trường hợp vỡ, mẻ sứ, đổi màu răng!
Xin chân trọng cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ!