Bảng giá dịch vụ nha khoa

Liên hệ ngay

Bảng giá dịch vụ nha khoa


TT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  ĐƠN GIÁ (VND)
1 Khám tư vấn Lần  Miễn phí
2 Nhổ răng sữa Răng  Miễn phí
3 Cao răng + đánh bóng Lần  100,000- 200,000
4 Hàn răng Răng  100,000- 200,000
5 Cắt lợi trùm Lần                     300,000
6 Vecni fluor Lần                     500,000
7 ĐIỀU TRỊ TUỶ
Điều trị tuỷ răng sữa Răng                     500,000
Điều trị tuỷ răng vĩnh viễn công nghệ cao Răng  800,000- 1,200,000
8 ĐÁ TRANG SỨC
Đá trang sức Viên                     500,000
Công gắn đá Viên                     200,000
9 NHỔ RĂNG
Nhổ răng sữa gây tê Răng                       50,000
Nhổ răng người lớn Răng  100,000- 800,000
Nhổ răng 8 mọc thẳng Răng  500,000- 1,000,000
Nhổ răng 8 mọc lệch Răng  800,000- 2,500,000
10 TÁI TẠO CƯỜI HỞ LỢI Răng  500,000- 1,000,000
11 RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH – KIM LOẠI SỨ
Kim loại-sứ Ni-Cr Đức Răng                  1,500,000
Răng titan sứ Mỹ Răng                  1,800,000
Răng titan sứ Đức Răng                  2,500,000
Sứ Chrom- Cobalt Răng                  4,500,000
Răng sứ quý kim Răng                12,000,000
12 RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH – RĂNG TOÀN SỨ
Katana Răng                  3,500,000
Venus Răng                  4,000,000
Zirconia Răng                  4,500,000
Cercon Răng                  5,000,000
13 Cercon HT Răng                  6,000,000
Emax Răng                  5,000,000
Emax Press Răng                  6,000,000
Zirconia Full Răng                  7,000,000
Ceramill/ Full Răng                  8,000,000
Veneer (Dán sứ) Răng  8,000,000 – 10,000,000
HT Smile/ Full Răng                10,000,000
Lava/ Full Răng                10,000,000
Lava Plus/ Full Răng                12,000,000
Inlay sứ Răng                  4,000,000
Inlay kim loại Răng                  2,500,000
Chốt sợi Chốt                  1,000,000
14 RĂNG GIẢ THÁO LẮP
Nền hàm nhựa cứng Hàm  1,000,000- 2,000,000
Nền hàm nhựa dẻo Hàm  2,000,000- 3,000,000
Nền hàm khung Hàm  2,500,000- 3,500,000
Răng nhựa Răng                     200,000
Răng composite Răng                     500,000
Răng sứ Răng                  1,000,000
15 TẨY TRẮNG
Tẩy trắng tại nhà Lần                  1,500,000
Tẩy trắng tại PK Lần                  2,500,000
Tẩy trắng kết hợp Lần                  3,500,000
16 NẮN CHỈNH RĂNG
Hàm tiền chỉnh nha Hàm  1,500,000- 4,000,000
Mắc cài kim loại Lần  30,000,000- 40,000,000
Mắc cài sứ Lần  30,000,000- 45,000,000
Mắc cài tự buộc Lần  30,000,000- 45,000,000
Chỉnh nha không mắc cài Lần  75,000,000- 110,000,000

Chia sẻ bài viết

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter